Maro/ReLANpro

Het NT2 Platform voor Spreekvaardigheid

Ons online talenpracticum BYOLL vol met NT2 content

Zoals: Dat Spreekt Vanzelf, Spreek Actief en Woord voor Woord

Op dit platform kunt u heel eenvoudig tal van andere methodes/materialen toevoegen. Gepersonaliseerd onderwijs in optima forma!

Het platform:

Bring Your Own Language Lab (BYOLL)

Gebruik de apparaten van cursisten en maak investeringen in dure hardware overbodig. ReLANpro BYOLL NT2 werkt altijd en overal waar een internetverbinding is en ontlast ICT beheer. Met de GAP functie kan een cursist op elk gewenst moment elk willekeurig audio- of videobestand onderbreken, de zin naspreken/vertalen of vragen van de docent beantwoorden. Zij voegen hun eigen stem in, luisteren terug en vergelijken zichzelf met de native speaker. Alle spreekmomenten worden automatisch voorzien van een bookmark. Zowel de docent als de cursist kan zo met één klik direct terugluisteren. De docent hoeft zelf geen content te selecteren of te uploaden. Staat er allemaal al op, maar kan ook eigen materiaal/methodes toevoegen. De stem en webcam op- name functie is ideaal voor het inspreken van je eigen lesmateriaal of voor TPR opdrachten.

Fluancy: Spreken, terugluisteren en vergelijken

Taalleerders willen het liefst direct beginnen met spreken. Dat Spreekt vanzelf Spreek Actief en Woord voor Woord bieden de juiste structuren en methodieken om vanaf het begin correct Nederlands te leren spreken.

Bovendien zijn er vele oefeningen ingebouwd om te waarborgen dat de aangeboden structuur ook beklijft. Met het ReLANpro BYOLL NT2 platform voor spreekvaardigheid kunnen alle cursisten altijd en overal spreken en terugluisteren in de privacy van hun eigen Smartphone, Tablet, Laptop of Computer. Thuis, op school/instituut of waar dan ook. Zij horen en zien zelf hun fouten en verbeteren aan de hand van de voorbeelden al doende.

Accuracy: Docenten feedback op elk gewenst moment

Activerende en motiverende didactiek kan dankzij de docenten feedback functie. U kunt als docent de antwoorden beluis- teren en exact op ieder moment feedback inspreken (Direct na de fout). Beoordeel conform de criteria van de staatsexamens NT2 op inhoud, woord- keus, grammatica en verstaanbaarheid. Cursisten ervaren deze persoonlijke feedback als zeer motiverend.

Demonstratie op locatie aanvragen?

De content:

Dat Spreekt Vanzelf Digitaal (DSVD)

DSVD is een bewezen spreekmethode voor Nederlands als Tweede Taal. (NT2) Ontwikkeld door en voor Docenten NT2 ism het Nationaal expertisecentrum Leerplanontwikkeling SLO en bestaat uit 3 delen.

Deel 1 bevat 16 spreeklessen van 90-120 minuten voor beginners (A”0” tot A1) die toewerken naar het inburgeringsexamen
Deel 2 bevat 15 spreeklessen van 90-120 minuten voor half gevorderden (A2-B1) die toewerken naar het staatsexamen programma I
Deel 3 bevat 15 spreeklessen van 90-120 minuten voor gevorderden (B2-C1) die toewerken naar het staatsexamen programma II

Meer infomatie over DSVD
 
Vraag prijsinformatie op

Spreek Actief Digitaal (SAD)

SAD is een bewezen spreekmethode voor Nederlands als Tweede Taal (NT2) voor analfabeten en voor volwassen anderstaligen die niet zijn gealfabetiseerd in het Latijnse schrift. Daarnaast is de methode ook geschikt voor andersalfabeten en langzaam lerende anderstaligen die in hun eigen land enkele jaren naar school zijn geweest.

Door de combinatie van theorie en praktijk worden de deelnemers gestimuleerd om het geleerde in de praktijk te brengen. Dat gebeurt door middel van buitenschoolse opdrachten, die van strak gestuurd veranderen in open opdrachten. Na het doorlopen van deze leerstof kan niveau A2 bereikt worden. Spreek Actief bestaat uit het voorprogramma/ronde 1 t/m 3 docentenboeken/transcripties, Leerlast circa 190 uur per jaar + de leerlast thuis circa 80 uur per jaar. ( 2 studiejaren)
Auteurs: Leny van Rossenberg en Ank Hilderink, docenten NT2, Educatie ID College Gouda.

Meer infomatie over SAD
Koop een individuele licentie

Dat Spreekt Vanzelf Taalkwartet

Samen met NT2 docent Michael Kragten en zijn uit Syrië afkomstige  cursist en illustrator van beroep, Nour Daghestani hebben wij het Dat Spreekt Vanzelf Taalkwartet gemaakt. Spelers/cursisten leggen visuele verbanden tussen situaties en taaluitingen. Taalroutines worden op deze wijze gesemantiseerd, maar deze manier van leren helpt cursisten ook om zich te herinneren wat ze in welke situatie kunnen zeggen. Daarnaast vloeit uit de aard van het spel voort dat routines veelvuldig worden herhaald en ingeslepen.

Meer informatie Taalkwartet
Dat Spreekt Vanzelf Taalkwartet bestellen

Woord voor Woord Interactief (WvW)

WvW interactief is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. Het programma is ontwikkeld door het Alfa-college in Groningen en bestaat uit: 12 video’s/ Docentenhandleiding/ Woorden en zinnen bij de video’s (transcripties) Vragen n.a.v. de video’s plus antwoordmogelijkheden.
Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie.

Demonstratie op locatie

Als u ons uitnodigt voor een korte demonstratie bij u op locatie kunnen wij de vele voordelen van het NT2 platform voor spreekvaardigheid: ReLANpro BYOLL NT2 laten zien en ervaren. We nemen dan ook een gratis DSV Taalkwartet voor u mee!

Demonstratie op locatie aanvragen?


Contact

Maro BV
A ReLANpro Company
Bronsstraat 5
6031 TS Nederweert
Tel: 0495-544244