SAD: Spreek Actief Digitaal

SAD is een bewezen spreekmethode voor Nederlands als Tweede Taal (NT2) voor analfabeten en voor volwassen anderstaligen die niet zijn gealfabetiseerd in het Latijnse schrift. Daarnaast is de methode ook geschikt voor andersalfabeten en langzaamlerende anderstaligen die in hun eigen land enkele jaren naar school zijn geweest.

De eerste versie is ontwikkeld door gecerti ceerde NT2-docenten: Leny van Rossenberg en Ank Hilderink. Deze vernieuwde digitale versie wordt gefinancierd en uitgegeven door Maro/ReLANpro.

Spreek Actief Digitaal start direct met luisteren en spreken

Tijdens het voorprogramma leren de deelnemers al direct korte, eenvoudige, grammaticaal correcte zinnen te gebruiken zonder dat ze hoeven te lezen en schrijven. Aangezien het van groot belang is, dat de deelnemers het spreken daadwerkelijk oefenen, wordt tijdens de les en thuis gebruikgemaakt van activerende werkvormen.

Omdat deelnemers in deze fase van het leertraject nog niet kunnen lezen en schrijven, maken we gebruik van plaatjes en gebruiken we de software van ReLANpro Bring Your Own Language Lab (BYOLL). Deze software maakt tal van devices/apparaten geschikt als taalstudie recorder waarbij de plaatjes van de cursistenboeken zijn opgenomen. Dat maakt zelfs de aanschaf van boeken overbodig!

Kenmerken van deze leerlijn

Aan de vaardigheden luisteren en spreken wordt vanaf het begin gewerkt, waarbij gestreefd is naar een functioneel en zinvol taalaanbod. Vanaf het begin ook wordt geoefend met spreken in gestuurde productietaken. Daarbij dient de productie van deelnemers grammaticaal correct te zijn. Van de deelnemers wordt verlangd woordenschat en dialogen thuis in te oefenen.

Vanaf het begin wordt ook gewerkt met de principes van leren leren zodat deelnemers zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het leerproces.

Door de combinatie van theorie en praktijk worden de deelnemers gestimuleerd om het geleerde in de praktijk te brengen. Dat gebeurt door middel van buitenschoolse opdrachten, die van strak gestuurd in het begin veranderen in open opdrachten onder begeleiding van de docent.

Activerende werkvormen zorgen voor een actieve spreek- en luisterhouding. Na het doorlopen van deze leerstof kan niveau A 2 bereikt worden.

Individueel gebruik van het materiaal met de ReLANpro App

De basis van deze spreekmethode is naspreken, jezelf terug horen inclusief directe feedback.

Al doende leert men correct Nederlands Spreken. Via de App stores kan iedereen de taalstudie recorder downloaden en in onze webshop een licentie aanschaffen. de cursus bestaat uit 4 delen: Voorprogramma en ronde 1, 2 en 3.

Koop een individuele licentie

Klassikaal gebruik van het materiaal met de abonnement versie

De docentenhandleiding geeft een uitgebreide instructie hoe je SAD Digitaal klassikaal kunt inzetten. Bovendien kan men met een abonnement versie individuele antwoorden van cursisten beoordelen en mondelinge feedback geven.

Contact

Voor meer info: mail sad@relanpro.nl of bel  0495-544244.

Demo versie

Voor een demo versie, download ReLANpro in de Appstore en klik onderaan in de App op de demo knop, kies Spreek Actief Digitaal en bekijk, beluister de diverse oefeningen. Uiteraard kunt u hierbij ook inspreken en terugluisteren.