Formeel leren is datgene doen wat de leerweg je voorschrijft cq de docent voor jou heeft geselecteerd en georganiseerd met een erkende academische waarde (diploma) als gevolg.

Non formeel online leren is datgene doen wat je jezelf voorschrijft om kennis te verwerven met de gewenste kennistoename tot gevolg.

Achter deze stellingen gaat een hele wereld schuil van standpunten en ideeën met vaak  tegenovergestelde uitgangspunten. Echter de voordelen  van formeel en  non-formeel online leren zou je beide moeten omarmen.
Met ReLANpro Cloud Learning kan dat.Bruggenslaan

Docentencontact en ondersteuning is ten allen tijden mogelijk. Zelfstandig en op elk gewenst moment online leren ook. Docenten kunnen evengoed de leerweg bepalen en voortgang controleren. Studenten kunnen op eigen tempo en tijd werken met actieve inbreng. Ten alle tijden vragen stellen om toelichting te verkrijgen. Een uniek instrument met ongekende mogelijkheden.

De meeste online platforms gaan uit van schriftelijke informatieverschaffing al of niet ondersteund door video’s. ReLANpro Cloud learning voegt de zo broodnodige mondelinge ondersteuning toe. Niet passief leerstof consumeren maar actief met de leerstof aan de gang. Luisteren en reageren. Vragen stellen of becommentariëren.
Chapeau voor ReLANpro!

Armand Bronzwaer