Gamification is niet alleen het nieuwe mode woord binnen het onderwijs. Iedere didacticus weet allang dat speelse elementen toevoegen aan het leerproces een enorme motiverende werking heeft.

Toch is het niet zo eenvoudig om dit principe te integreren binnen je methodieken. Zeker voor taalverwerving  is de methodiek van Drill en Kill erg effectief gebleken.

Gelukkig kun je vandaag de dag als docent Moderne vreemde talen beide genoemde didactische leerelementen combineren. Op een leuke manier de leerlingen  nieuwe woordenschat eigen laten maken waarbij het repeterende element om de kennis te automatiseren spelenderwijs wordt ingebouwd.Gamification

Dit kan uitstekend met onze ondertitel functie. leerlingen moeten niet alleen zeer goed luisteren willen ze kunnen ondertitelen maar ze moeten ook zichzelf controleren. Met onze didactische ondertitelfunctie kunnen leerlingen dit op een leuke manier doen. Het feit dat het fragment automatisch terugspringt en het de leerlingen nogmaals laat zien en horen is een vorm van repetitie die niet als vervelend wordt ervaren maar juist als gemakkelijk. Daarbij komt dat leerlingen ook nog iets produceren waar ze zelf trots op zijn.

Kijk maar eens naar bijgaand filmpje en zie hoe eenvoudig leuk maar vooral leerzaam de activiteit is. Zowel voor Luistervaardigheid als schrijf- en leesvaardigheid.

Armand Bronzwaer